Crkva u Mačkatu završena je 1859. godine. Posvećena je Svetom Iliji i ima vredne starine iz 19 veka.

 

Ovo je jednobrodna građevina sa pripratom i naosom, koji deli zid sa nišama. Polukružno završena apsida je na istočnom delu crkve. Spolja je krov dvoslivan, dok je iznutra bačvast. Na vrhu građevine smešten je zvonik, u donjem delu nešto širi sa četiri bifore.

Zapadna fasada ima mali ispad sa polukružnim timpanom. Na severnoj i južnoj fasadi su dugi i uski polukružno zasvedeni prozori i portal. Oko cele građevine je lučni friz.

U vlasništvu ove crkve je i nekoliko posebnih ikona, prenetih iz stare čajetinske crkve brvnare u Cerovu (1810-1860): Sveti Sava, Stevan Prvovenčani, Bogorodica sa Hristom, Isus Hristos, Velikomučenik Georgije (na kome je ktitorski zapis iz 1809. godine), zatim Arhanđel Mihailo i Sveti Đorđe, ikona iz Svete Gore koju je crkvi poklonio LJubomir Kovačević, koju je dobio na Atosu 1898. godine.

U ovu crkvu preneti su i protokoli rođeni od 1837. do 1850. godine i grčki antimins, poklon serdara Jovana Mićića. Među starinama je i sveti putir od srebra, „Prilog kraljice Natalije crkvi Svetog Ilije“.

Crkvu u Mačkatu možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Izvor-foto: TO Zlatibor