U samom centru Semegnjeva na površi koja dominira celim selom, podignuta je crkva brvnara skromnih dimenzija posvećena rođenju Svetog Jovana Krstitelja.

Građena je od tesanih brvana pravougaone osnove koja se završava polukružnom drvenom apsidom. Crkvu osvetljavaju tri prozora, južni, severni i istočni koji osvetljava apsidu. Krov je od drveta, pokriven limom, a pored crkve nalazi se zvonik, naslonjen na četiri betonska stuba.

Ktitorska ploča na zapadnoj strani čuva interesantan zapis: „Ovaj sveti hram posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja, podiže za večni pomen svojih roditelja oca Jevrema, majke Stanislave Kostić, muža LJubomira, dece Miodraga, Slavka i sestričine Vinke. Savka Đurić iz Semegnjeva. Mesto crkve priloži, i istu izradi, u ime Savke, Branko Piščević sa sinovima, za vreme opsluživanja parohije dobroseličke jeromonah Marko Popović iz Slatine. Danilov grad 1927. godine“.

Pored duhovne vrednosti, drveni hram u Semegnjevu, iako pripada crkvama novijeg datuma, zbog svoje specifičnosti u izgradnji predstavlja jednu više turističku vrednost zlatiborskog kraja.

Ovaj neobičan drveni hram u Semegnjevu možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 845 626

Izvor-foto: TO Zlatibor