Crkva u Tripkovi je grobljanska kapela Svete Nedelje podignuta 1861. godine. To je jednobrodna građevina sa kupolom i polukružnom apsidom.

Prvobitna crkva je ozidana od tesanog kamena i pokrivena šindrom. Pod je od drveta. Na crkvi su dvoja vrata, zapadna i severna. Oltar je pregrađen drvenom pregradom.

Po nekim mišljenjima, dveri i ikonu Isusa Hrista slikao je Aleksije Lazarević između 1810. i 1815. godine, a prenete su iz crkve u Staparima. Carske dveri slikane su na podlozi od lipove daske, bez duborezne plastike, koja je zamenjena slikanom ornamentikom u obliku stilizovanih biljnih motiva.

Slika sa poprsjem Isusa Hrista, koja je iz Tripkove preneta u Mačkat, upućuje svojim karakteristikama na talenat i znanje Aleksija Lazovića.

Crkva je pedesetih godina prošlog veka bila srušena, a nova crkva na istim temeljima podignuta je 2003. godine.

Ovaj pravoslavni hram možete posetiti svakog dana, a više informacija o crkvi i njenom istorijatu može Vam pružiti sveštenstvo crkve.

Kontakt telefon za informacije: +381 31 3830 304

Izvor-foto: TO Zlatibor