9 smeštaja

Vidik Zova (apartman „Kuća“)

Nalazimo se u naselju Zova, ulica Prote Simića 87

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 45m2

Apartman „Beli Bor“

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

Central Inn – Duo studio

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 28m2

Ankes Apartman „Alka“

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 45m2

Studio „Zova“

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. m2

Apartman „Zlatni Bor“

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 5 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 45m2

Deluxe apartman „Breg“

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 3 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 40m2

Central Inn – Family studio

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 7 Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 60m2

Central Inn – Central studio

0/5 Nema recenzija 0 Recenzije
Created with Sketch. 4 Created with Sketch. 2 Created with Sketch. 1 Created with Sketch. 35m2